S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

KONTAKTY

ELKO CENTRUM s.r.o.
Kukučínova 2117/53
017 01 Považská Bystrica
tel: +421 917 674 222
info(a)elkocentrum.sk

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov


Spoločnosť ELKO CENTRUM s.r.o. rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú jej webové stránky. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov informujeme o našich postupoch ochrany osobných údajov, ako aj o možných, Vami vybratých spôsoboch zhromažďovania informácií online a spôsobe ich použitia. Toto vyhlásenie je ľahko dostupné na našej domovskej stránke www.elkocentrum.sk.

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Zhromažďujeme iba tie osobné údaje (ako napr. mená, adresy, emaily, telefónne čísla ), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. Spoločnosť ELKO CENTRUM s.r.o. údaje využije výhradne iba na uvedený účel.

Spoločnosť ELKO CENTRUM s.r.o Vaše osobné údaje nepredá ani neprenajme žiadnej tretej strane, ak Vám nie je v okamžiku, kedy informácie poskytujete, povedané inak. Spoločnosť môže informácie použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky webových stránok spoločnosti ELKO CENTRUM s.r.o.,  pri tomto spracovaní sa nedá z dát získať žiadne osobne určiteľné informácie.

Prenos do tretích štátov nie je plánovaný.


Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť ELKO CENTRUM s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje bezpečne a chráni ich pred neoprávnenými osobami, zneužitím či zverejnením a postupuje v súlade so všetkými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa osobných údajov a dodržiava nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov.

Spoločnosť ELKO CENTRUM s.r.o. neposkytne ani neodovzdá osobné údaje tretej strane bez toho, aby Vás vopred o takomto kroku informovala alebo ak tretia strana nie je schválenou podriadenou zmluvnou stranou.


Súbory cookie

Tieto stránky využívajú súbory cookie, aby obsah prispôsobili Vašim potrebám. Súbory cookie sú malé údajové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky zapisujú na pevný disk a označujú navštívené lokality alebo stránky.  Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.

Vaše prehľadávače možno nastaviť tak, aby odmietali súbory cookie alebo zobrazovali dialógové okno o ich prenose z webových stránok. Ak v počítači zakážete používanie súborov cookie, nebudete môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie našich webových stránok.

Odkazy na externé stránky

Stránky spoločnosti ELKO CENTRUM s.r.o. môžu v záujme návštevníkov obsahovať aj rad odkazov na iné stránky s užitočnými informáciami. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných stránkach platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok. Osobne identifikovateľné informácie zhromažďované na stránkach spoločnosti ELKO CENTRUM s.r.o. sa externým stránkam nedodávajú, ak nie je v okamihu, keď toto poskytujete, stanovené inak.

Spoločnosť ELKO CENTRUM s.r.o.  si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať alebo meniť toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke.

Táto webová stránka využíva Google Analytics , webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google , Inc . ( " Google " ) . Služba pracuje s tzv " cookies " , krátkymi textovými súbory , ktoré sa ukladajú v počítači užívateľa a pomáhajú webovej stránke analyzovať ako ju návštevník využíva . Informácie generované prostredníctvom cookie o vašej návšteve webovej stránky ( vrátane vašej IP adresy ) budú prenesené a uložené v serveroch Googlu v Spojených štátoch . Google ich použije pre vyhodnotenie návštevy webovej stránky pri vytváraní správy o jej aktivite , ktorá je určená jej prevádzkovateľovi , prípadne pre ďalšie služby týkajúce sa aktivity stránky a využitie internetu . Google môže tieto informácie odovzdať tretím stranám v prípade , keď mu to ukladá zákon , alebo kedy spomínané tretej strany vykonávajú spracovanie týchto informácií pre neho .Google nebude dávať do súvislosti vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi , ktoré sú na jeho serveroch uložené . Používanie cookies môžete zmenou úrovne zabezpečenia vo svojom internetovom prehliadači zakázať , musíte si však uvedomiť , že v tom prípade vám pravdepodobne nebudú k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky .Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

 

Práva dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu.

Spoľahlivosť informácií

Spoločnosť ELKO CENTRUM s.r.o. pri spracovaní týchto stránok vynakladá maximálne úsilie na zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na týchto stránkach. Môže však prísť k technickým nepresnostiam, alebo typografickým chybám. Tieto môžu byť po svojom zistení a podľa uváženia majiteľa stránok opravené.

Spoločnosť ELKO CENTRUM s.r.o. môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na týchto stránkach a to aj bez upozornenia. Modifikácia týchto Právnych informácií vstúpi do platnosti ihneď po ich uverejnení.

Obmedzenie zodpovednosti

Obsah týchto stránok, služby alebo produkty uvedené na týchto stránkach sú poskytované tak, ako sú k dispozícii a ako sú. Spoločnosť ELKO CENTRUM s.r.o., zamestnanci tejto spoločnosti alebo zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti alebo na základe týchto dôvodov:

- akékoľvek informácie, materiály, produkty alebo odporúčania, ktoré sú poskytnuté na týchto stránkach alebo ktoré vzniknú na základe služieb, ktoré sú na týchto stránkach poskytované
- prístup, využitie alebo nemožnosť využitia týchto stránok,
- výpadok prevádzky, meškanie alebo chyba týchto stránok alebo služieb, poprípade produktov, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok ponúkané
- Spoločnosť ELKO CENTRUM s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok mimo vlastných stránok alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu bude odkaz. Spoločnosť teda nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

Toto komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škody bez ohľadu na ich druh.

ZTdhY2